Header

Main Content

Oldtidsbyen Tønsberg

Tønsberg er Norges eldste by, grunnlagt i 871. Fremdeles preges byen av en lang historie, selv om store utbygginger vitner om ekspansjon og moderne tider.

Bydannelse
Bydannelsen skriver seg fra 800-1130-tallet der gårder og markedsplasser ble utviklet. Kongen delte ut tomter langs stranden til sine mest betrodde menn. Middelalderbyen med «bysentrum», bymarken og bygårdene og senere kirker og gatenett ble bygd fra 1130 og fram mot 1536. De første bydelene og Kongsgården lå lengst nord i byen. På Berget (i dag Slottsfjellet) ble borgen Tunsberghus bygget på 1300-tallet. Lengst syd i byen lå Olavskosteret.

Nedgangstid og oppgangstid
Den store bybrannen i 1536 forandret livsgrunnlaget for byen. Helt fram til 1700-tallet var byen preget av nedgangstider, men fra ca 1750 startet en begynnende oppsving og ekspansjon med blant annet skipsfart og repslaging. Ny økonomisk vekst kom som følge av selfangst og hvalfangst og det ble store endringer i bybildet. Handelsbyen Tønsberg utviklet seg raskt fra 1950 og nye saneringer av gammel bebyggelse satte sitt preg.

I 1970-årene kom ønsker om å bevare deler av det gamle bybildet. Trafikk, bygging av store kjøpesentra, oppmerksomhet om åpne offentlige rom og bevaring av gateløpet fra Middelalderen har de siste årene stått på dagsorden. Men samtidig holder byen sitt pre som en liten og kompakt by.

En historisk rusletur i Tønsberg, veiledet av ti informasjonstavler, vil fortelle deg om klosterliv, hvalfangst, bybranner og middelalder.

Kilde: Tønsberg kommune

Widgets

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!