Header

Main Content

Saga Oseberg

Tønsbergs nye stolthet fra historiske tider heter Saga Oseberg og er en fullskala kopi av det internasjonalt kjente vikingskipet som ble funnet i Oseberghaugen i Slagendalen i Tønsberg i 1904. Til forskjell fra andre tidligere kopier av Osebergskipet er Saga Oseberg svært sjødyktig – til stor glede for innbyggere og besøkende til Tønsberg.

Et av de mest praktfulle gravfunn fra vikingetiden i Norge
På store norske leksikons sider (snl.no) leser vi: «Osebergfunnet, det mest praktfulle gravfunn fra vikingtiden i Norge, utgravd 1904 på gården Oseberg i Slagen, Tønsberg kommune, Vestfold. Utstilt i Vikingskipshuset på Bygdøy, Oslo. Funnet inneholder bl.a. Osebergskipet. Bak masten på skipet var det tømret et stort gravkammer som rommet rester av to kvinneskjeletter og en del av den gravlagtes mer personlige utstyr. Det øvrige, overveldende rike gravgodset var stablet sammen utenfor kammeret og hovedsakelig i forskipet.

Begravelsen kan dateres til år 834, men en del av utstyret kan ha vært opptil 50 år eldre. Selve skipet er bygget rundt år 820 i Vest-Norge. Les hele artikkelen om Osebergfunnet her…

 

Kopi av Osebergskipet i full størrelse
I 2011-2012 ble det bygget en kopi i full størrelse av Osebergskipet av Stiftelsen Nytt Osebergskip, utenfor Oseberg kulturhus i Tønsberg. Byggingen foregikk, så langt det var praktisk mulig, med de materialer og håndverksteknikker som ble brukt da originalskipet ble bygd i år 820. Byggingen av skipet er basert på de nyeste oppmålinger og tolkinger av originalskipet. Byggeprosessen fikk enorm oppmerksomhet og tiltrakk seg både turister langveisfra og skapte stort lokalt engasjement. Skipet ble sjøsatt i juni 2012 og har siden vært i bruk hele den isfrie sesongen til formidling av vår viktige vikingehistorie. Les mer på Stiftelsen Nytt Osebergskip her…

Klåstadskipet neste prosjekt
I 2014 planlegges det å bygges en ny kopi av et vikingeskip – Klåstadskipet. Klåstadskipet skiller seg fra de øvrige norske skipsfunnene ved at det ikke er et gravskip, men forliste rundt år 1000 i Klåstadkilen i søndre Vestfold. Active Hotel er med på å sponse brosjyren om byggingen av Klåstadskipet.

Last ned brosjyren om byggingen av Klåstadskipet her…

Saga Oseberg ligger vanligivis til kai ved Tønsberg Brygge hele den isfrie sesongen, og du kan få se skipet på nært hold for eksempel ved å turen til fots fra hotellet over gangbrua til Tønsberg.

Widgets

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!